Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali na terenie ziemi łomżyńskiej w ostatnich 3 latach i prowadzą ją nieprzerwanie nadal.

W kategorii “Debiut Roku” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:
1) pomysłu, koncepcji i okoliczności powstania firmy
2) wizji i strategii rozwoju firmy
3) dotychczasowych osiągnięć
4) wprowadzenia nowych produktów, usług i technologii
5) współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami
6) terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym oraz zobowiązań handlowych
7) źródeł finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej (fundusze PUP, fundusze unijne, start-up, aniołowie biznesu, inne)