Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 20 lat oraz wyróżniające się całokształtem działalności.

W kategorii „Super Anioł” kandydaci będą oceniani przez Kapitułę Konkursu za całokształt działalności, w szczególności pod kątem:
1) okres działania firmy na rynku powyżej 20 lat;
2) historia firmy i terytorialny zasięg jej działania;
3) sukcesja prowadzenia firmy
4) rodzaj prowadzonej działalności i obecny potencjał firmy na rynku;
5) strategia rozwoju firmy (wprowadzanie nowych technologii, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zwiększanie zasięgu terytorialnego działalności;
6) działalność na rzecz rozwoju i pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy (tworzenie nowych, stałych miejsc pracy, wpieranie rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy, organizacja staży, praktyk dla uczniów, studentów;
7) podejmowane działania na rzecz lokalnego społeczeństwa;
8) podejmowane inicjatywy charytatywne i społeczne;
9) nagrody, wyróżnienia i inne osiągnięcia biznesowe.
Tytuł przyznawany będzie w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego i promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego