Głosowanie internetowe w kategorii

Firma "z sercem"

prosimy zaznaczenie jednej z poniższych kandydatur
do nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu
w kategorii Firma "z sercem"

Dodatkowo w celu weryfikacji poprawności oddanego głosu prosimu o podanie danych osoby głosującej. Podanie danych nie jest obowiązkowe.


Urząd Miejski w Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, e-mail : prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomży, email a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 86 215 67 33.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu.
4. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy do momentu zakończenia konkursu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i jednocześnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratorów wymienionych w pkt 1 w celu udziału w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu.

Informacje o kandydatach w kategorii Firma “z sercem”