Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.
Tytuł honorowy „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego
Nie może być nominowana osoba/podmiot karana lub względem której toczy się postępowanie karno-skarbowe.