Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział Kobiety które co najmniej od 5 lat są właścicielkami lub współwłaścicielkami firm, pełnią funkcje zarządzające lub współzarządzające w firmach, bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych, spółek komunalnych jak również jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie ziemi łomżyńskiej,
W kategorii „Kobieta Biznesu” kandydatki będą oceniane za szczególne osiągnięcia w pełnionych przez siebie funkcjach właścicielek lub współwłaścicielek, zarządzających lub współzarządzających firm, tj. wpływ prowadzonych działań na rozwój firmy, skalę i skuteczność prowadzonych działań, realizację innowacyjnych i kreatywnych działań, styl przywództwa. Dodatkowo podczas oceny brane będzie pod uwagę zaangażowanie w projekty, kampanie, działania na rzecz danej społeczności, i/lub działania mentoringowe wspierające rozwój kobiet.