Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. powstało w Łomży ponad 50 lat temu. Specjalizuje się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych. Produkty firmy są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym, chemicznym, włókienniczym czy papierniczym.

PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży to największy zakład przetwórstwa ziemniaka skrobiowego w Polsce i jedyny krajowy producent glukozy krystalicznej. Jeden z największych pracodawców i eksporterów ziemi łomżyńskiej. To jedyna łomżyńska spółka notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Położenie geograficzne Spółki, różnorodność produkcji, połączona z najwyższą jakością surowców pozyskiwanych od okolicznych producentów, ukierunkowanie na innowacyjność i przejrzystość relacji z dostawcami czynią firmę wiodącym podmiotem na rynku branży skrobiowej oraz pozwalają na dalszy rozwój na rynku globalnym.

Dzięki współpracy z partnerami w kraju i zagranicą, Łomżę odwiedzają kontrahenci firmy z całego świata przyczyniając się do rozpoznawalności regionu i jego pozytywnego postrzegania.

Przedsiębiorstwo tworzy nowoczesną i ciągle rozwijającą się grupę kapitałową PEPEES w skład której wchodzą  zakłady przetwórstwa ziemniaka w Łomży, Bronisławiu oraz Lublinie, a także zakłady związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych (OZ Energy, CHP Energia). PEPEES jest liczącą się marką w kraju i za granicą.

W 2014 r. firma znalazła się na 339 miejscu zestawienie 500 Największych Firm Handlowo – Usługowych w Polsce przygotowanego przez HOME & MARKET w oparciu o wyniki finansowe Spółek działających w kraju.

Przedsiębiorstwo jest mecenasem wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i środowiskowych. Działania koncentrują się na finansowym i rzeczowym wspieraniu regionalno-lokalnych inicjatyw. Od kilku lat Spółka wspiera kluby sportowe, szkoły, fundacje niosące pomoc ludziom chorym, OSP, placówki opiekuńczo wychowawcze.

Od roku 2014 firma aktywnie uczestniczy w akcji „Szlachetna paczka” pomagając konkretnym rodzinom.

Firma aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta. Tylko w roku bieżącym zaangażowała się w następujące wydarzenia:

  • Sponsor Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej
  • Sponsor tegorocznej edycji Motoserce.
  • Sponsor wielkiego jubileuszu 600 lecia Miasta Łomża. Podczas obchodów Dni Łomży Firma promowała produkty poprzez gotowanie na swoim stoisku potraw z polskich ziemniaków i sprzedając za symboliczne 2 zł. Zebrane pieniądze w całości przekazano na Dom Dziecka w Łomży
  • Zorganizowanie Dnia Dziecka dla przedszkolaków
  • Dbałość o środowisko poprzez wsparcie Gospodarstwa Rybackiego w Łomży i zarybianie rzeki Narwi
  • Sponsor jednej ze stacji pilotażowej łomżyńskiej komunikacji rowerowej ŁOKER

Zapraszamy na stronę internetową PEPEES