Od 7 lat LINGUO Sp. z o. o. oferuje mieszkańcom Łomży i okolic kursy językowe oraz szkolenia zawodowe. W tym czasie udało się zbudować międzynarodowy zespół specjalistów oraz udowodnić, że aby skorzystać z najwyższej jakości usług szkoleniowych nie trzeba wyjeżdżać do największych miast. LINGUO stale promuje w regionie łomżyńskim zaradność i potrzebę rozwoju. Swoje oddziały posiada w Łomży, Ostrołęce, Zambrowie i w Kolnie. To nie tylko pomysł na biznes. Spółka angażuje się bowiem w życie lokalnej społeczności będąc organizatorem przedsięwzięć mających na celu promocję wiedzy, zdrowego stylu życia, otwartości na osoby z innych kręgów kulturowych. W 2017 roku LINGUO uzyskało certyfikat ISO potwierdzający wysoki standard świadczonych usług.

Zrealizowane i realizowane inicjatywy społeczne:

  1. Pomoc Hospicjum im. bł. Sługi Bożego Michała Sopoćki w Wilnie (wsparcie finansowe i merytoryczne).
  2. Praca na rzecz powstania pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci (Organizacja wspólnie ze

stowarzyszeniem Wspólnota Polska konferencji poświęconej Hospicjum).

  1. Powstanie Fundacji „L” (wsparcie merytoryczne w zakładaniu Fundacji mającej na celu wspieranie działań prospołecznych, opiekę nad osobami potrzebującymi oraz szerzenie idei współpracy).
  2. Ask Me 2012 (Pomoc obcojęzycznym kibicom podczas Euro 2012 w pokonaniu bariery językowej, pomoc Komendzie Policji i Pogotowiu Ratunkowemu poprzez świadczenie tłumaczeń online, pomoc infoliniami dla hoteli i stacji benzynowych, przygotowywanie broszur w jęz. obcym).
  3. Europejska Noc Bez Wypadku (Koordynowanie corocznej akcji organizowanej przez Komisję Europejską we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się oddziały Linguo. Akcja ma na celu promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uświadamianie młodzieży o skutkach jazdy pod wpływem alkoholu).
  4. Free kids – projekt ze środków Profilaktyki Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (darmowe zajęcia językowe dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniami).
  5. Ubierz Św. Mikołaja (Coroczna zbiórka darów mająca na celu pomoc dla Domu Samotnej Matki w Niepołomicach oraz Caritas).
  6. Współpraca z Caritas (Zbiórki żywności, fundowanie stypendiów dla ubogiej młodzieży, zajęcia językowe w świetlicy parafii Bożego Ciała).
  7. Sponsorowanie imprez masowych: Triathlon MOSiR, biegi, maraton pływacki, Miss Ziemi Łomżyńskiej, Igrzyska stowarzyszenia Wspólnota Polska, rajd off roadowy (Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc otrzymali 18 bonów na zajęcia językowe: 6 rocznych, 6 półrocznych i 6 trzymiesięcznych).

Zapraszamy na stronę internetową Linguo