Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych spółek komunalnych, którzy w latach 2020 i 2021 zakończyli inwestycję  na terenie ziemi łomżyńskiej.
W kategorii „Inwestor roku” kandydaci do nagrody będą oceniani wg następujących kryteriów:
1) zakończenia inwestycji w 2020 lub 2021 roku
2) wielkość nakładów na inwestycję
3) wdrożonych innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań technicznych i technologicznych
4) wpływu zrealizowanej inwestycji na środowisko naturalne, zastosowanie rozwiązań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne/ eko rozwiązania