Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych spółek komunalnych, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej, inwestycję która bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej.
W kategorii „Inwestor roku” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:
1) wielkości nakładów na inwestycję
2) wpływu inwestycji na rynek pracy
3) wdrożonych w wyniku inwestycji innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań technicznych i technologicznych
4) wpływu inwestycji na aktywizację lokalnych podmiotów gospodarczych,
5) wpływu inwestycji na zmianę wizerunku Łomży oraz Powiatu Łomżyńskiego
6) wpływu inwestycji na jakość życia mieszkańców
7) dotychczasowych osiągnięć
8) dbałości o środowisko naturalne
9) terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym oraz zobowiązań handlowych