Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP, które w latach 2020 i 2021 utrzymały lub zwiększyły poziom zatrudnienia zachowując dotychczasowe warunki zatrudnienia.
W kategorii „Pracodawca Jutra” kandydaci do nagrody będą oceniani wg następujących kryteriów:
1) osiągnięć w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w prowadzeniu firmy,
2) stabilności zatrudnienia (odsetek umów o pracę na czas określony, możliwość szkolenia, umowy cywilno-prawne),
3) współpraca z PUP Łomży w zakresie zgłaszanych miejsc pracy, organizowania zatrudnienia w ramach form subsydiowanych, wywiązywanie się z zawartych umów z urzędem pracy- tworzenie stałych miejsc pracy po okresie subsydiowania), celowe i efektywne korzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego