Rozpoczęcie konkursu

1 czerwca 2019

Rozpoczęcie konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

1 czerwca 2019

1 czerwca 2019 r. 1 czerwca – 30 czerwca 2019 r. – nabór wniosków w konkursie

Zakończenie naboru wniosków

30 czerwca 2019

1 czerwca – 30 czerwca 2019 r. – nabór wniosków w konkursie

Rozpoczęcie oceny formalnej

1 lipca 2019

1 – 8 lipiec 2019 r. – ocena formalna wniosków

Zakończenie oceny formalnej

8 lipca 2019

1 – 8 lipiec 2019 r. – ocena formalna wniosków

Rozpoczęcie składania ankiet

9 lipca 2019

9 – 22 lipiec 2019 r. –  składanie ankiet przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną

Zakończenie składania ankiet

22 lipca 2019

9 – 22 lipiec 2019 r. –  składanie ankiet przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną

Rozpoczęcie oceny merytorycznej

23 lipca 2019

23-31 lipiec 2019 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych ankiet

Zakończenie oceny merytorycznej

31 lipca 2019

23-31 lipiec 2019 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych ankiet

Rozpoczęcie głosowania internetowego

1 sierpnia 2019

1-31 sierpień 2019 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Zakończenie głosowania internetowego

31 sierpnia 2019

1-31 sierpień 2019 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Posiedzenie kapituły i wybór laureatów.

10 września 2019

10 września 2019 r. – posiedzenie kapituły i wybór laureatów.

Uroczysta gala konkursu i wręczenie nagród

24 września 2019

24 września 2019 r. – uroczysta gala konkursu podczas której wręczone zostaną nagrody

Harmonogram konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu w 2019r.:

  • 1 czerwca 2019 r. – rozpoczęcie konkursu
  • 1 czerwca – 30 czerwca 2019 r. – nabór wniosków w konkursie
  • 1 – 8 lipiec 2019 r. – ocena formalna wniosków
  • 9 – 22 lipiec 2019 r. –  składanie ankiet przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną
  • 23-31 lipiec 2019 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych ankiet
  • 1-31 sierpień 2019 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.
  • 10 września 2019 r. – posiedzenie kapituły i wybór laureatów.
  • 24 września 2019 r. – uroczysta gala konkursu podczas której wręczone zostaną nagrody