Rozpoczęcie konkursu

1 września 2021

Rozpoczęcie konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

1 września 2021

1 września 2021 r. 1 września – 30 września 2021 r. – nabór wniosków w konkursie

Zakończenie naboru wniosków

30 września 2021

1 września – 30 września 2021 r. – nabór wniosków w konkursie

Rozpoczęcie oceny formalnej

1 października 2021

1 – 8 października 2021 r. – ocena formalna wniosków

Zakończenie oceny formalnej

8 października 2021

1 – 8 października 2021 r. – ocena formalna wniosków

Rozpoczęcie składania oświadczeń

9 października 2021

9 – 15 października 2021 r. –  składanie oświadczeń przez kandydatów na przystąpienie do konkursu

Rozpoczęcie oceny merytorycznej

11 października 2021

11-15 października 2021 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych wniosków

Zakończenie składania oświadczeń

15 października 2021

9 – 15 października 2021 r. – składanie oświadczeń przez kandydatów na przystąpienie do konkursu

Zakończenie oceny merytorycznej

15 października 2021

11-15 października 2021 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych wniosków

Rozpoczęcie głosowania internetowego

15 października 2021

15-31 października 2021 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Zakończenie głosowania internetowego

31 października 2021

15-31 października 2021 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Posiedzenie kapituły i wybór laureatów.

15 listopada 2021

15 listopada 2021r. – posiedzenie kapituły i wybór laureatów.

Uroczysta gala konkursu i wręczenie nagród

30 listopada 2021

koniec listopada 2021. – uroczysta gala konkursu podczas której wręczone zostaną nagrody

Harmonogram konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu w 2021r.:

  • 1 września 2021 r. – rozpoczęcie konkursu
  • 1 września – 30 września 2021 r. – nabór wniosków w konkursie
  • 1 – 8 października 2021 r. – ocena formalna wniosków
  • 9 –  15 października 2021 r. –  podpisanie oświadczeń zgody na przystąpienie do konkursu przez kandydata
  • 11 – 15  października 2021 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych wniosków
  • 15 – 31 października 2021 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.
  • 15 listopada 2021 r. – posiedzenie kapituły i wybór laureatów.
  • 30 listopada 2021 r. – uroczysta gala konkursu podczas której wręczone zostaną nagrody