Rozpoczęcie konkursu

1 czerwca 2018

Rozpoczęcie konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu Edycja II

Rozpoczęcie naboru wniosków

1 czerwca 2018

1 czerwca – 30 czerwca 2018 r. – nabór wniosków w konkursie

Zakończenie naboru wniosków

30 czerwca 2018

1 czerwca – 30 czerwca 2018 r. – nabór wniosków w konkursie

Rozpoczęcie oceny formalnej

1 lipca 2018

1 – 8 lipiec 2018 r. – ocena formalna wniosków

Zakończenie oceny formalnej

8 lipca 2018

1 – 8 lipiec 2018 r. – ocena formalna wniosków

Rozpoczęcie składania ankiet

9 lipca 2018

9 – 22 lipiec 2018 r. –  składanie ankiet przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną

Zakończenie składania ankiet

22 lipca 2018

9 – 22 lipiec 2018 r. –  składanie ankiet przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną

Rozpoczęcie oceny merytorycznej

23 lipca 2018

23-31 lipiec 2018 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych ankiet

Zakończenie oceny merytorycznej

31 lipca 2018

23-31 lipiec 2018 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych ankiet

Rozpoczęcie głosowania internetowego

1 sierpnia 2018

1-31 sierpień 2018 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Zakończenie głosowania internetowego

31 sierpnia 2018

1-31 sierpień 2018 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Posiedzenie kapituły i wybór laureatów.

20 września 2018

20 września 2018 r. – posiedzenie kapituły i wybór laureatów.

Uroczysta gala konkursu i wręczenie nagród

4 października 2018

4 października 2018 r. – uroczysta gala konkursu podczas której wręczone zostaną nagrody

Harmonogram konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu w 2018r.:

  • 1 czerwca 2018 r. – rozpoczęcie konkursu
  • 1 czerwca – 30 czerwca 2018 r. – nabór wniosków w konkursie
  • 1 – 8 lipiec 2018 r. – ocena formalna wniosków
  • 9 – 22 lipiec 2018 r. –  składanie ankiet przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną
  • 23-31 lipiec 2018 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych ankiet
  • 1-31 sierpień 2018 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.
  • 20 września 2018 r. – posiedzenie kapituły i wybór laureatów.
  • 4 październik 2018 r. – uroczysta gala konkursu podczas której wręczone zostaną nagrody