Kategorie Nagrody Łomżyńskich Aniołów Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat oraz wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.
W kategorii “Firma Roku” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:
1) rozwoju oraz efektywności działania przedsiębiorstwa (w tym rentowność przedsiębiorstwa, dynamika sprzedaży, udział eksportu)
2) utworzonych nowych miejsc pracy
3) zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz stażystów, praktykantów, wolontariuszy
4) pozycji na rynku oraz perspektyw dalszego rozwoju,
5) stosowanych innowacyjnych rozwiązań oraz metod zarządzania w przedsiębiorstwie
6) współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami
7) dbałości o środowisko naturalne
8) dotychczasowych osiągnięć
9) terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym oraz zobowiązań handlowych