Firma Roku

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat oraz wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.
W kategorii “Firma Roku” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:
1) rozwoju oraz efektywności działania przedsiębiorstwa (w tym rentowność przedsiębiorstwa, dynamika sprzedaży, udział eksportu)
2) utworzonych nowych miejsc pracy
3) zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz stażystów, praktykantów, wolontariuszy
4) pozycji na rynku oraz perspektyw dalszego rozwoju,
5) stosowanych innowacyjnych rozwiązań oraz metod zarządzania w przedsiębiorstwie
6) współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami
7) dbałości o środowisko naturalne
8) dotychczasowych osiągnięć
9) terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym oraz zobowiązań handlowych

Inwestor Roku

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych spółek komunalnych, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej, inwestycję która bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej.
W kategorii „Inwestor roku” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:
1) wielkości nakładów na inwestycję
2) wpływu inwestycji na rynek pracy
3) wdrożonych w wyniku inwestycji innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań technicznych i technologicznych
4) wpływu inwestycji na aktywizację lokalnych podmiotów gospodarczych,
5) wpływu inwestycji na zmianę wizerunku Łomży oraz Powiatu Łomżyńskiego
6) wpływu inwestycji na jakość życia mieszkańców
7) dotychczasowych osiągnięć
8) dbałości o środowisko naturalne
9) terminowego i rzetelnego regulowania zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym oraz zobowiązań handlowych

 

Firma „z sercem”

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się działalnością społeczną czy charytatywną.
W kategorii Firma z sercem” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem podejmowanych działań na rzecz społeczeństwa (akcje charytatywne, wspieranie celów społecznych, promocja kultury, działania proekologiczne, pomoc potrzebującym w różnych aspektach, itp.);

Pracodawca Jutra

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia.
W kategorii „Pracodawca Jutra” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:
1) osiągnięć w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w prowadzeniu firmy,
2) stabilności zatrudnienia (odsetek umów o pracę na czas określony, możliwość szkolenia, umowy cywilno-prawne),
3) współpraca z PUP Łomży w zakresie zgłaszanych miejsc pracy, organizowania zatrudnienia w ramach form subsydiowanych, wywiązywanie się z zawartych umów z urzędem pracy- tworzenie stałych miejsc pracy po okresie subsydiowania), celowe i efektywne korzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ambasador Ziemi Łomżyńskiej

w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.
Tytuł honorowy „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego
Nie może być nominowana osoba/podmiot karana lub względem której toczy się postępowanie karno-skarbowe.

Kobieta Biznesu

w tej kategorii mogą wziąć udział Kobiety które co najmniej od 5 lat są właścicielkami lub współwłaścicielkami firm, pełnią funkcje zarządzające lub współzarządzające w firmach, bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych, spółek komunalnych jak również jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie ziemi łomżyńskiej,
W kategorii „Kobieta Biznesu” kandydatki będą oceniane za szczególne osiągnięcia w pełnionych przez siebie funkcjach właścicielek lub współwłaścicielek, zarządzających lub współzarządzających firm, tj. wpływ prowadzonych działań na rozwój firmy, skalę i skuteczność prowadzonych działań, realizację innowacyjnych i kreatywnych działań, styl przywództwa. Dodatkowo podczas oceny brane będzie pod uwagę zaangażowanie w projekty, kampanie, działania na rzecz danej społeczności, i/lub działania mentoringowe wspierające rozwój kobiet.

Super Anioł

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 20 lat oraz wyróżniające się całokształtem działalności.

W kategorii „Super Anioł” kandydaci będą oceniani przez Kapitułę Konkursu za całokształt działalności, w szczególności pod kątem:
1) okres działania firmy na rynku powyżej 20 lat;
2) historia firmy i terytorialny zasięg jej działania;
3) sukcesja prowadzenia firmy
4) rodzaj prowadzonej działalności i obecny potencjał firmy na rynku;
5) strategia rozwoju firmy (wprowadzanie nowych technologii, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zwiększanie zasięgu terytorialnego działalności;
6) działalność na rzecz rozwoju i pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy (tworzenie nowych, stałych miejsc pracy, wpieranie rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy, organizacja staży, praktyk dla uczniów, studentów;
7) podejmowane działania na rzecz lokalnego społeczeństwa;
8) podejmowane inicjatywy charytatywne i społeczne;
9) nagrody, wyróżnienia i inne osiągnięcia biznesowe.
Tytuł przyznawany będzie w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego i promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego.