Firma Roku

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat, kierujący się w swojej działalności  społeczną odpowiedzialnością biznesu, wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.
W kategorii “Firma Roku” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem:
1) stabilnej pozycji na rynku
2) innowacyjności produktów, usług, rozwiązań oraz metod zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie,
3) wprowadzenia do asortymentu nowych produktów, usług, technologii wynikających ze stanu epidemii,
4) uwzględniania aspektu ekologicznego w prowadzonej działalności,
5) pozytywnych relacji z innymi lokalnymi przedsiębiorcami,
6) utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia przy zachowaniu dotychczasowych warunków zatrudnienia

Inwestor Roku

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych spółek komunalnych, którzy w latach 2020 i 2021 zakończyli inwestycję  na terenie ziemi łomżyńskiej.
W kategorii „Inwestor roku” kandydaci do nagrody będą oceniani wg następujących kryteriów:
1) zakończenia inwestycji w 2020 lub 2021 roku
2) wielkość nakładów na inwestycję
3) wdrożonych innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań technicznych i technologicznych
4) wpływu zrealizowanej inwestycji na środowisko naturalne, zastosowanie rozwiązań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne/ eko rozwiązania

Firma „z sercem”

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się działalnością społeczną czy charytatywną szczególnie w czasie epidemii SARS COV- 2
W kategorii Firma z sercem” kandydaci do nagrody będą oceniani pod kątem podejmowanych działań na rzecz społeczeństwa (akcje charytatywne, wspieranie celów społecznych, promocja kultury, działania proekologiczne, pomoc potrzebującym w różnych aspektach, itp. które były kontynuowane w 2020 i 2021r.);

Pracodawca Jutra

w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP, które w latach 2020 i 2021 utrzymały lub zwiększyły poziom zatrudnienia zachowując dotychczasowe warunki zatrudnienia.
W kategorii „Pracodawca Jutra” kandydaci do nagrody będą oceniani wg następujących kryteriów:
1) osiągnięć w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w prowadzeniu firmy,
2) stabilności zatrudnienia (odsetek umów o pracę na czas określony, możliwość szkolenia, umowy cywilno-prawne),
3) współpraca z PUP Łomży w zakresie zgłaszanych miejsc pracy, organizowania zatrudnienia w ramach form subsydiowanych, wywiązywanie się z zawartych umów z urzędem pracy- tworzenie stałych miejsc pracy po okresie subsydiowania), celowe i efektywne korzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ambasador Ziemi Łomżyńskiej

w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.
Tytuł honorowy „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego
Nie może być nominowana osoba/podmiot karana lub względem której toczy się postępowanie karno-skarbowe.

Kobieta Sukcesu

w tej kategorii mogą wziąć udział Kobiety które, wypełniając swoją działalność biznesową, zawodowo lub społeczną wyróżniają się swoimi osiągnięciami profesjonalizmem i życzliwością   przyczyniając się do rozwoju ziemi łomżyńskiej
W kategorii „Kobieta Biznesu” kandydatki będą oceniane za szczególne osiągnięcia w pełnionych przez siebie funkcjach właścicielek lub współwłaścicielek, zarządzających lub współzarządzających firm, instytucji tj. wpływ prowadzonych działań na rozwój firmy, instytucji, skalę, skuteczność, innowacyjność prowadzonych działań. Dodatkowo podczas oceny brane będzie pod uwagę zaangażowanie w projekty, kampanie, działania na rzecz lokalnej społeczności, i/lub działania mentoringowe wspierające rozwój kobiet.