EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o. to łomżyńska firma rodzinna, która rozpoczęła działalność w roku 1991 jako przedsiębiorstwo osoby fizycznej. W 2014 r. przekształcona została w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie oraz uzupełnienie nazwy firmy o sformułowanie „Food & Innovation” wynikało z faktu projektowania rozwiązań dedykowanych dla przemysłu spożywczego (przede wszystkim przyprawy, komponenty funkcjonalne, paniery, płynne i suche mieszanki smakowe, sosy, nadzienia, miksy maślane, pasty, dressingi, marynaty itp.), które są nie tylko innowacyjne, ale w wielu przypadkach także pionierskie. Część z zaimplementowanych projektów chroniona jest prawem patentowym (np. sposób wytwarzania panieru) bądź została zgłoszona do opatentowania.

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 80 osób. Specjalizuje się w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowania dodatków do żywności dla branży mięsnej, owocowo-warzywnej, rybnej, piekarnictwa, cukiernictwa oraz sektora HoReCa

W Polsce firma współpracuje z największymi koncernami ale również z mniejszymi firmami, w tym łomżyńskimi. Surowce do produkcji importuje z całego świata natomiast eksport kieruje do krajów europejskich.

Poza działalnością komercyjną firma wyróżnia się wrażliwością społeczną. W 2017 r.  przedsiębiorstwo zostało docenione za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez przyznanie firmie trzeciego miejsca w konkursie LODOŁAMACZE 2017 w kategorii „Otwarty rynek pracy”. Zdaniem Kapituły działalność łomżyńskiej firmy na stanowi wzór godny naśladowania. Nagroda przyznawana jest firmom, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworząc coraz lepsze warunki pracy stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Firma zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych co stanowi 24% wszystkich zatrudnionych.

Dodatkowo EDPOL Food & Innovation jest zaangażowany w lokalne inicjatywy wspomagające proces adaptacji osób niepełnosprawnych, czego przykładem jest umowa z Zespołem Szkół Specjalnych w Łomży podpisana w ramach inicjatywy Stowarzyszenia „Czas rozwoju”. Przez cały rok szkolny 2017/2018 grupa młodzieży ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym uczęszczała na praktyki zawodowe w siedzibie firmy. Zrealizowano innowacyjny projekt społeczny pt. „Praktyki wspomagane dla uczniów szkół przysposabiających do pracy szansą na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Przez dwa miesiące w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” testowano w firmie EDPOL innowację społeczną. Inicjatywa otrzymała akceptację i rekomendację Ministra Edukacji Narodowej, a w chwili obecnej stanowi wzór do upowszechniania we wszystkich Szkołach Przysposabiających do Pracy w Polsce.

Podejmowane przez firmę działania na rzecz osób niepełnosprawnych z pewnością wyróżniają firmę oraz stanowią godny wzór do naśladowania.

Zapraszamy na stronę internetową EDPOL