Załącznik nr 1 A do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii FIRMA ROKU