Załącznik nr 1 B do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii INWESTOR ROKU