Załącznik nr 1 C do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii FIRMA „Z SERCEM”