Załącznik nr 1 D do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej