“Łomżyńskie Anioły Biznesu” dedykowane są przedsiębiorcom działającym na terenie Łomży i ziemi łomżyńskiej. Organizatorami tej inicjatywy są: Miasto Łomża oraz Starostwo Powiatowe w Łomży. Nagroda jest wyróżnieniem za działalność przyczyniającą się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Łomży i regionu.

– Ma ona dużo szerszy wymiar niż tylko gospodarczy. Być może stało się tak z zestawienia dwóch rzeczywistości: aniołów i biznesu. Anioły w połączeniu z biznesem tworzą na naszym łomżyńskim gruncie wielopłaszczyznowe środowisko działań mających na celu nie tylko osiągnięcie zysku, ale również szeroko rozumiany rozwój – mówiła wicestarosta łomżyński, Maria Dziekońska.

Jak podkreślał zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, kapituła konkursowa miała nie lada zadanie. – Niech to będzie forma docenienia i podziękowania wszystkich przedsiębiorców – tych nominowanych i tych, którzy pracują na co dzień, a dla młodych pokoleń lub zaczynających działalność, wzorzec do naśladowania – mówił wiceprezydent Łomży, który przewodniczył pracom kapituły.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem. W tym roku na 74 podmiotów wpłynęło łącznie 251 zgłoszeń, a 26 podmiotów zostało zgłoszonych w więcej niż jedna kategoria. Do kandydatów, którzy pozytywnie przeszli formalną ocenę wniosków zostały wysłane zaproszenia do złożenia ankiet. W terminie od 1 do 31 sierpnia trwało głosowanie internetowe na firmy które wzięły udział w kategoriach “Firma z SERCEM” oraz “Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”.

Siedmiu laureatów

– Ta nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, podsumowaniem lat ciężkiej pracy. Jest to również wyzwanie i motywacja do dalszego działania. Mam nadzieję, że ten anioł doda mi skrzydeł – mówiła Elżbieta Gadomska, laureatka w kategorii “Kobieta Biznesu”. Jest właścicielką piekarni i cukierni Okruszek w Łomży. Z zawodu nauczycielka, która na początku lat 90. bez żadnych doświadczeń z piekarnią podpisała kontrakt na dostawę maszyn i urządzeń piekarniczych o wartości kilkuset tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj jest to najnowocześniejszy zakład piekarniczy w województwie podlaskim. Obecnie piekarnia posiada 6 sklepów firmowych w Łomży i 2 sklepy w Białymstoku.

Laureatem w kategorii “Firma z SERCEM” zostało Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. – To wyróżnienie bardzo nas cieszy. Nasza działalność jest oczywiście nastawiona na biznes, ale w tym wszystkim zauważamy potrzeby ludzkie i staramy się nie odwracać od problemów lokalnej społeczności – powiedział po odebraniu statuetki Dariusz Gomoliszek, wiceprezes spółki. Firma, kładzie duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Wspiera wiele organizacji pożytku publicznego oraz działalność kulturalno-oświatową i sportową. Angażuje się także w różnego rodzaju lokalne inicjatywy organizowane przez instytucje społeczne promujące zdrowie i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży.

Tytuł “Pracodawcy Jutra” otrzymało PPM PIĄTNICA PAWEŁ OSTROWSKI, specjalizująca się w produkcji opakowywanych świeżych warzyw. Firma z roku na rok zwiększa zatrudnienie, obecnie pracuje tam 80 osób. – Innowacje w biznesie są bardzo ważne, ale przede wszystkim liczą się ludzie – powiedziała Elżbieta Rybicka, specjalista ds. kadr i płac, która odebrała symbolicznego anioła w imieniu właściciela firmy Pawła Ostrowskiego. PPM PIĄTNICA od lat współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży. Korzysta z refundacji wynagrodzeń za zatrudnienie osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia, organizuje staże dla osób bezrobotnych. Po zakończeniu wsparcia w postaci subsydiowania wynagrodzeń i stażu zatrudniała osoby z własnych środków.

O miano “Inwestora Roku” walczyło 5 podmiotów. Został nim CENTER – MEBEL Sp. z o.o. Sp. Firma powstała w 1996 roku i jest czołowym dostawcą produktów i rozwiązań dla meblarstwa w Polsce północno-wschodniej. Zajmuje się dystrybucją najwyższej, jakości produktów dla przemysłu meblowego oraz produkcją frontów meblowych. W wyniku samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych spółka opracowała 3 innowacje produktowe na skalę światową. – Konkurencja na rynku jest ogromna. Zawsze staramy się być firmą, rzetelną, uczciwą, ale przede wszystkim też mieć aspiracje do czegoś wyższego. Chcieliśmy wyjść z rynku lokalnego na arenę krajową – podkreślał prezes spółki Grzegorz Kurak.

“Ambasadorem Ziemi Łomżyńskiej” została Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Jest ona jedną z najważniejszych instytucji kultury w regionie. W 2018 roku świętowała jubileusz 40- lecia swojej działalności artystycznej, uświetniony Fryderykiem za płytę Polish Contemporary Concertos. Łomżyńscy filharmonicy biorą udział w wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych. Filharmonia Kameralna organizuje od 2005 roku Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica, który uznawany jest za wydarzenie o wysokiej randze artystycznej. – Od wielu lat nasz zespół stara się budować i ugruntowywać markę Łomży. Czynimy to poprzez koncerty w kraju i zagranicą, wydawane płyty – mówił dyrektor Jan Miłosz Zarzycki.

– Nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Jest to sukces całej naszej załogi – oznajmił krótko po odebraniu Anioła Biznesu w kategorii “Firma Roku” prezes UNIGLASS POLSKA Sp. z o.o. Radosław Florczyk. Firma, której kluczowym profilem działalności jest produkcja szyb zespolonych z zastosowaniem szerokiej gamy szkieł funkcyjnych powstała w 2001 roku. Jej działalność jest dostrzegana nie tylko w regionie, ale i kraju. Dynamiczny rozwój, stały wzrost jakości oraz rozszerzanie oferty produktowej firmy, możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego parku maszynowego, stałej kontroli jakości oraz starannego doboru dostawców.

– Myślę, że jest to największy pracodawca w mieście Łomża i powiecie łomżyńskim – mówił Lech Szabłowski, wręczając statuetkę “Super Anioła” Jarosławowi Lewickiemu, dyrektorowi ds. rozwoju Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica. Firma istnieje od ponad 40 lat. Cały czas wprowadza nowe rozwiązania zarówno w obszarze technologii produkcji jak i w kwestiach opakowaniowych, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem i wygodą konsumentów. W ostatnim rankingu Dziennika Rzeczpospolita OSM Piątnica zajęła 10. miejsce w zestawieniu mocy marek – produkty żywnościowe, będąc drugą najsilniejszą marką z branży mleczarskiej. – To nasz wspólny sukces, który będzie motywował do dalszego rozwoju i pracy na rzecz regionu – mówił w imieniu zarządu Jarosław Lewicki.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością radcowie handlowi z kilkudziesięciu krajów świata, wcześniej odbyła się bowiem konferencja gospodarcza “Invest in Łomża”. List w imieniu premiera rządu Mateusza Morawieckiego odczytał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Obecny byli również posłowie ziemi łomżyńskiej: Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski oraz lokalni samorządowcy.

Trzecia edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez: Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Krajową Izbę Gospodarczą oraz Podlaski Związek Pracodawców. Sponsorem głównym był PKO Bank Polski. zaś partnerem konkursu: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Hexa Bank Spółdzielczy, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy, Kino Millenium. Patronatu medialnego udzieliła TVP 3 Białystok. Przyjazd radców handlowych do Łomży był możliwy dzięki współpracy i zaangażowaniu Krajowej Izby Gospodarczej i Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku.