Wnioski które wpłynęły w ramach konkursu podlegają ocenie formalnej.

Na tym etapie do Kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną wniosków wysyłane są ankiety.

W ankietach Kandydaci potwierdzają wolę udziału w konkursie oraz zamieszczają informacje stanowiące podstawę oceny formalnej wniosku.

Ankietę można pobrać w tym miejscu: Ankieta – firma,  Ankieta – inwestor,  Ankieta -Kobieta Biznesu,  Ankieta – firma z sercem,  Ankieta – Ambasador,  Ankieta – pracodawca jutra,  Ankieta – Super Anioł

Wypełnioną i podpisaną przez upoważnione osoby ankietę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124 w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

Ankietę w wersji elektronicznej wraz z ewentualnymi zdjęciami należy dołączyć na płycie CD/DVD lub przesłać elektronicznie  na adres cop@um.lomza.pl  lub dołączyć wersję na płycie CD/DVD.

Na podstawie wypełnionych ankiet zostanie dokonana ocena merytoryczna kandydatur w oparciu o arkusz oceny w każdej kategorii zgodnie z kryteriami oceny wymienionymi Regulaminie w § 6.

Informacja o kandydatach którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej zostanie umieszczona na stronie konkursu. W tej kategorii na kandydatów mogą głosować internetowo mieszkańcy z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.

Zasady oceny formalnej i merytorycznej oceny wniosków w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu reguluje § 5 pkt 1 ust. 1) i 2) Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.