Wnioski które wpłynęły w ramach konkursu podlegają ocenie formalnej.

Na tym etapie do Kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną wniosków wysyłane są oświadczenia zawierające zgodę Kandydata na udziała w konkursie.

Oświadczenie  można pobrać w tym miejscu: Oświadczenie

Wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby oświadczenie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 117 w terminie do dnia 15 października 2021 r.


Oświadczenie (scan) w wersji elektronicznej  należy  przesłać elektronicznie  na adres
cop@um.lomza.pl  

Informacja o kandydatach którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej zostanie umieszczona na stronie konkursu. W tej kategorii na kandydatów mogą głosować internetowo mieszkańcy z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.

Zasady oceny formalnej i merytorycznej oceny wniosków w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu reguluje § 5 pkt 1 ust. 1) i 2) Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.