Załącznik nr 1 A do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii FIRMA ROKU

Załącznik nr 1 B do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii INWESTOR ROKU

Załącznik nr 1 C do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii FIRMA „Z SERCEM”

Załącznik nr 1 D do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody W kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej

Poniżej zamieszczamy Wniosek o przyznanie nagrody do pobrania i wypełnienia oraz odesłania do nas w formacie MS Word

Wniosek o przyznanie nagrody – format MS Word