Załącznik nr 1 do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody

Należy dokonać zgłoszenia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

Firma roku

1000

Inwestor roku

Poniżej zamieszczamy Wniosek o przyznanie nagrody do pobrania i wypełnienia oraz odesłania do nas w formacie MS Word

Wniosek o przyznanie nagrody – format MS Word