Poniżej zamieszczamy informację o kandydatach, którzy wyrazili zgodę na udział w konkursie w kategoriach Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i Powiatu Łomżyńskiego do głosowania z zachowaniem zasady 1 głos z 1 IP.