W tym miejscu od 18.10.2021 r. do 31.10.2021r. można zagłosować elektronicznie na firmę w kategorii "Ambasador Ziemi Łomżyńskiej"

 

Informacje o kandydatach w kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej

 • Browar Łomża – Van Pur S.A.

  Browar Łomża – Van Pur S.A.

  Pierwsza produkcja piwa w browarze w Łomży ruszyła w 1968 roku. Od początku swojego istnienia specjalizował się w produkcji piw jasnych dolnej fermentacji. Łomża – wiodąca marka wśród piw warzonych …Więcej informacji »
 • Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży

  Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży

  Cech łomżyński jest drugim co do wielkości stowarzyszeniem w województwie podlaskim, zajmuje się m.in. szkoleniem zawodowym młodzieży, organizowaniem egzaminów zawodowych, działalnością społeczną. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemieślników i …Więcej informacji »
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

  Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

  Przed­się­bior­stwo Prze­my­słu Spo­żyw­czego PEPEES S A z sie­dzibą w Łomży to czo­łowy pol­ski pro­du­cent wyso­ko­ga­tun­ko­wych surow­ców pocho­dze­nia ziem­nia­cza­nego m. in. dla branży spo­żyw­czej i far­ma­ceu­tycz­nej. W trak­cie ponad 50-let­niej dzia­łal­no­ści spółka osią­gnęła pozy­cję lidera na …Więcej informacji »
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży kształci praktyków, współpracuje z biznesem oraz inwestuje w rozwój nauki i innowacyjne rozwiązania. Wyróżnia ją nowoczesna infrastruktura, doskonała baza dydaktyczna, elastyczne podejście …Więcej informacji »
 • Teatr Lalki i Aktora w Łomży

  Teatr Lalki i Aktora w Łomży

  Teatr Lalki i Aktora działa w Łomży od ponad 30 lat. Podstawowymi obszarami działalności teatru są organizowanie i prowadzenie działalności artystycznej oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Teatr odbył wiele …Więcej informacji »
 • TMT Sp. z o.o.

  TMT Sp. z o.o.

  TMT  Spółka z o.o. od 1991 roku świadczy usługi w zakresie przetwarzania i pakowania serów dojrzewających. W ofercie konfekcjonowania znajdują się sery w plastrach, kostkach, blokach, a także sery tarte. …Więcej informacji »
 • Wspólnota Polska Oddział w Łomży

  Wspólnota Polska Oddział w Łomży

  Łomżyński Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” funkcjonuje od 28 maja 1994 roku. Powołany został z inicjatywy Senatora Rzeczypospolitej Polskiej dr Jana Stypuły, który sprawował funkcję prezesa od początku jego istnienia aż …Więcej informacji »