Heinrich Trapp jest osobą zajmującą się pracą na rzecz lokalnego społeczeństwa. Od 1991 roku nieprzerwanie piastuje urząd Starosty Powiatu Dingolfing – Landau. Uznawany jest za jeden z najzdolniejszych umysłów w Niemczech. Jest sprawnym i efektywnym samorządowcem, potrafiącym dokonywać rzeczy ważnych dla wielu ludzi. Świadczy o tym współpraca Powiatu Łomżyńskiego z Powiatem Dingolfing-Landau, której nawiązanie wymagało odwagi przedstawicieli obydwu Powiatów, a utrzymanie partnerstwa ciągłego wysiłku. Umocnienie więzi i budowanie przyjaźni, rozwój współpracy i wymiany doświadczeń we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego jest celem do którego stale dążymy. Henrich Trapp to osoba, dzięki której współpraca polsko-niemiecka została nawiązana i płynnie się rozwija. Starosta Dingolfing-Landau jest szczery, otwarty i ciekawy mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej. Doskonale zna historię Polski i naszego regionu, przez co stał się swoistym ambasadorem Powiatu Łomżyńskiego w Bawarii.