Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży kształci praktyków, współpracuje z biznesem oraz inwestuje w rozwój nauki i innowacyjne rozwiązania. Wyróżnia ją nowoczesna infrastruktura, doskonała baza dydaktyczna, elastyczne podejście do potrzeb studenta. W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2021 uczelnia uplasowała się na trzeciej pozycji w kraju.
PWSIiP kształci na 16 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a jej oferta jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przedstawiciele największych firm w regionie zasiadają w Radzie Praktyków, która wspiera władze uczelni w tworzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej, również w systemie studiów podyplomowych. Uczelnia współpracuje z licznymi placówkami naukowymi, kładąc nacisk na umiędzynarodowienie procesu dydaktyczno-naukowego. Bierze także udział w programie wymiany międzynarodowej „Erasmus +” , współpracuje z ponad 100 uczelniami z 26 krajów świata. W sposób szczególny troszczy się o słuchaczy z niepełnosprawnościami.