LogMap to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się operator logistyczny z siedzibą w Łomży. Jest Polską firmą z krajowym kapitałem i rodzimą myślą nowatorską. Świadczy usługi dla klientów z całej Unii Europejskiej, jednak specjalizuje się w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. LogMAP to firma bardzo młoda na lokalnym rynku, bo założona w 2016 roku. To firma rodzinna, która początkowo rozwijała się powoli systematycznie zdobywając kolejnych klientów. W rozwoju przedsiębiorstwa stawia na ludzi młodych ułatwiając im start w życie zawodowe. Zaprasza do współpracy uczniów szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni. Współpraca z nimi pozwala zbudować system wyceny usługi, skrócić czas dokumentacji i zwiększyć jakość oferowanych usług.
Formalizując działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży wchodzącej na rynek pracy, w 2019 roku firma otrzymała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, jednocześnie rozpoczynając kampanię promocji zawodu logistyka.
Przedstawiciele firmy uczestniczą w wielu spotkaniach w szkołach średnich i uczelniach wyższych przedstawiając uczniom i studentom zalety pracy w zawodzie oraz wymierne korzyści finansowe jakie daje praca w transporcie. Firma nawiązała współpracę z Technikum Logistycznym w Łomży, Wysokim Mazowieckim, Zambrowie oraz z Politechniką Białostocką i Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Swoim praktykantom służą wiedzą, doświadczeniem, możliwością odbycia praktyk zawodowych i uzyskania wymaganych kwalifikacji i uprawnień.
Taka współpraca otwiera szansę na intensywny, w oparciu o nowe technologie i innowacyjne rozwiązania rozwój, a potencjalnym pracownikom oferuje zawód gwarantujący ciekawe, satysfakcjonujące intelektualnie i finansowo zatrudnienie.