W dniu 30 czerwca 2019 r. zakończył się I etap konkursu  Łomżyńskie Anioły Biznesu. W terminie od dnia 01.06.2019 do 30.06.2019 roku wpłynęło 251 wniosków. Zgłoszonych zostało 74 przedsiębiorców, przy czym 26 przedsiębiorców zgłoszonych zostało w więcej niż jednej kategorii.

W dniu 2 lipca Zespół do realizacji konkursu, składający się z przedstawicieli organizatorów dokonał oceny formalnej złożonych wniosków. W wyniku oceny formalnej do następnego etapu konkursu zakwalifikowano 70 podmiotów: w kategorii Firma Roku 30 przedsiębiorców, w kategorii Inwestor Roku – 17 przedsiębiorców, w kategorii Kobieta Biznesu – 21 business woman, w kategorii Firma z sercem – 19 firm i w kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – 23 podmioty.

Do podmiotów które pozytywnie przeszły ocenę formalną w dniu 3 lipca 2019 r. drogą mailową zostały wysłane zaproszenia do składania ankiet. Wypełnienie, podpisanie i odesłanie ankiety oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do konkursu i będzie podstawą oceny merytorycznej kandydatów.

Serdecznie zachęcamy kandydatów do wypełnienia otrzymanych ankiet i dostarczenia ich w terminie do dnia 22.07.2019 r. drogą mailową na adres cop@um.lomza.pl lub osobiście do Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży.

Ankiety można pobrać tutaj