Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. funkcjonuje na łomżyńskim rynku od 1992 roku i powstało w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „Prefabet – Śniadowo” w spółkę pracowniczą. Firma jest czołowym producentem najwyższej jakości betonu komórkowego, betonu towarowego i wyrobów betonowych. Dodatkowo prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych, transport drogowy oraz wykonuje roboty budowlano-montażowe.
PREFBET Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera organizacje pożytku publicznego oraz działalność kulturalno-oświatową i sportową. Tylko w 2018 roku przekazano darowizny w formie rzeczowej i pieniężnej na ponad 238.000 złotych, a roku bieżącym do końca lipca wydano 151.000 złotych. Beneficjentami pomocy są kluby sportowe, hospicjum czy potrzebujące osoby prywatne.
Firma współpracuje ze szkołami na wszystkich poziomach edukacji m.in. z: AGH w Krakowie, Politechniką Białostocką, PWSIiP w Łomży, wieloma szkołami średnimi z Łomży i Białegostoku. Współorganizuje staże zawodowe i praktyki, wyposaża pracownie zawodowe, przeprowadzają szkolenia dla uczniów i nauczycieli, funduje nagrody dla najlepszych uczniów.
Spółka angażuje się również w różnego rodzaju lokalne inicjatywy organizowane przez instytucje społeczne promujące zdrowie i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jest głównym sponsorem Mikrolotowych Mistrzostw Podlaskiego.
Jako pracodawca dba o zdrowie i rozwój swoich pracowników. Stosowany jest ruchomy czas pracy, możliwość pracy w niepełnym wymiarze, dzielenie się pracą. Firma promuje zasadę zachowania równowagi między pracą zawodową i życiem rodzinnym.
PREFBET Sp. z o.o. całokształtem swojej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.