Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży powstał w 1953 r jako Powiatowy Dom Kultury, w 1976 roku przekształcony w Wojewódzki Dom Kultury. Od 1992 roku funkcjonujący pod nazwą Regionalny Ośrodek Kultury.

Ośrodek opiekuje się amatorskim ruchem artystycznym, odbywają się tu zajęcia koła plastycznego, Studia Wokalnego ROK, Studia Wokalnego ROK Junior, Dziecięcego Studio Tańca, Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” grupy tanecznej osób niepełnosprawnych ,Tacy Sami” a także Klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT”, na które uczęszczaj dziesiątki dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Każdy kolejny rok działalności to również konkursy przeglądy, festiwale, setki uczestników i setki oglądających. Kluby zespoły i grupy artystyczne funkcjonujące przy ROK skupiają łącznie ponad 300 osób. Regionalny Ośrodek Kultury prowadzi także działalność o charakterze ponadlokalnym. Wśród wielu cyklicznych imprez, które organizuje większość ma zasięg wojewódzki, a niektóre ogólnopolski lub międzynarodowy. Wszystkie wpływają na ożywienie rozwoju turystycznego regionu, jak również promocji Ziemi Łomżyńskiej.

Są to Ogólnopolskie  Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Ogólnopolskie Plenery Malarskie. Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego. Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. konkursy (m.in. Konkurs Sztuki Ludowej, Giełda Piosenki Dziecięcej, eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Konkursu Recytatorskiego .,Baje bajki, bajeczki…” konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „O Złota Różdżkę Dobrej Wróżki”), Warsztaty i Szkolenia. W Klubie Garnizonowym odbywają się raz w miesiącu wystawy artystów nieprofesjonalnych.

Działania Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży mają ogromny sukces merytoryczny i wychowawczy. Edukacja plastyczna, muzyczna, wokalna, recytatorska, taneczna to bardzo ważne działania kierowane do młodych i bardzo młodych ludzi. Równie ważną działalnością jest upowszechnianie folkloru, kultury i sztuki ludowej. To działalność, która chroni od zapomnienia, przywraca szacunek i godność początkom naszej kultury, kultury szeroko rozumianej. Regionalny Ośrodek Kultury to placówka równie chętnie służąca mieszkańcom miasta, powiatu jak i regionu.

Zapraszamy na stronę internetową ROK