Planowane w listopadzie 2021 r. posiedzenie Kapituły konkursu oraz uroczysta Gala wręczenia nagród odbędą się w I kwartale 2022 r. Termin wydarzenia uzależniony będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

Konkurs organizowany od 2017 r. przez Miasto Łomża wspólnie ze Starostwem Łomżyńskim dedykowany jest przedsiębiorcom, a nagroda „Łomżyńskie Anioły Biznesu” jest wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu. Nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej.

Regulamin konkursu przewidywał posiedzenie Kapituły konkursu do dnia 15 listopada 2021r. Podczas posiedzenia planowany był ostateczny wybór laureatów w każdej kategorii. Wręczenie nagród na uroczystej gali, zaplanowano pod koniec listopada 2021r.

Z uwagi jednak na sytuację epidemiczną w naszym kraju, podjęta została decyzja o przeniesieniu wydarzeń na I kwartał 2022 r.

Czwarta edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Rzecznika MŚP, Marszałka Województwa Podlaskiego, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Podlaski Związek Pracodawców.

     

Partnerami konkursu są  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Województwo Podlaskie, PKO Bank Polski.

Patronat medialny:  TVP 3 Białystok, Radio Białystok, Tereny inwestycyjne info.