Wnioski o przyznanie nagrody w konkursie Łomżyńskie Anioły biznesu w kategoriach ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”,  „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej” mogą składać: samorządy i organizacje gospodarcze, redakcje  prasowe, radiowe i telewizyjne, instytucje,przedsiębiorcy, osoby prywatne, członkowie Kapituły Konkursu, w tym Loży Laureatów.  Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Kandydatki do nagrody “Kobieta Sukcesu”zgłaszają organizatorzy konkursu.

Kandydaci mogą być zgłaszani w więcej niż jednej kategorii.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane są:

 

Wniosek o przyznanie nagrody w kategorii Firma Roku

Wniosek o przyznanie nagrody w kategorii Inwestor Roku

Wniosek o przyznanie nagrody w kategorii Firma “Z Sercem”

Wniosek o przyznanie nagrody w kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej

 

oraz

  • w formie pisemnej, poprzez złożenie kompletnie wypełnionego formularza wniosku we właściwej kategorii (Załącznik nr 1 (A-D) do niniejszego regulaminu)   w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, w Wydziale Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji  w Starostwie Powiatowym w Łomży, Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży

Wniosek  o przyznanie nagrody w kategorii Firma Roku

Wniosek o przyznanie nagrody w kategorii  Inwestor Roku

Wniosek o przyznanie nagrody w kategorii Firma “Z sercem”

Wniosek o przyznanie nagrody w kategorii Ambasador Ziemi Łomżyńskiej