Wnioski o przyznanie nagrody w konkursie Łomżyńskie Anioły biznesu w kategoriach ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”,  „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, „Kobieta biznesu” mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury. Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Kandydatów do nagrody Super Anioł zgłaszają członkowie Kapituły konkursu. Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Kandydaci mogą być zgłaszani w więcej niż jednej kategorii.

Laureaci poprzednich edycji nie mogą kandydować do nagrody w kategorii w której otrzymali nagrodę w terminie 3 lat od jej otrzymania.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane są:

oraz

Zasady zgłaszania Kandydatów do nagrody reguluje § 4 Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: cop@um.lomza.pl lub telefonicznie nr +48 (86) 2156852 i/lub promocja@powiatlomzynski.pl tel. +48 86 2166913/14