Kapituła dokonuje wyboru laureatów na podstawie przygotowanej listy rankingowej oraz informacji zawartych w wnioskach. Każdy z członków Kapituły,  przyznaje Kandydatom miejsca od I do III w każdej z kategorii zgodnie z arkuszami oceny wniosków.

Arkusz oceny wniosku – Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, Arkusz oceny wniosku – Firma Roku Arkusz oceny wniosku – Firma z sercem, Arkusz oceny wniosku – Inwestor Roku Arkusz oceny wniosku – Kobieta Sukcesu (002)

Podczas posiedzenia Kapituły następuje ostateczne wyłonienie  laureatów.

Decyzja Kapituły dotycząca wyboru laureatów jest ostateczna.

Zasady wyboru laureatów konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu reguluje § 5 pkt 1 ust. 3) Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.